NEN 15224 certificaat voor de zorg behalen? 

Dit moet je weten

Dit kunnen we voor je betekenen

Wat betekent NEN 15224? 

NEN 15224 is een kwaliteitsnorm gericht op Zorg en Welzijn en heeft betrekking op cliëntveiligheid en risicomanagement binnen de zorgbranche. Ben je in het bezit van een NEN 15224 certificaat? Dan laat je als organisatie zien dat jullie betrouwbaar zijn, kwaliteit leveren en dat jullie blijven verbeteren. Daarnaast biedt de structuur van de norm de mogelijkheid om als organisatie te groeien, in binnen- en buitenland.

De norm biedt veel ruimte om het kwaliteitsmanagementsysteem op maat te maken voor de organisatie, doordat de de interpretatie en invulling van de norm naar eigen inzicht ingevuld kunnen worden. Omdat het managementsysteem is afgestemd op de branche van de organisatie, is het systeem makkelijk te implementeren en onderhouden.

Wat zijn de eisen van een NEN 15224 certificaat? 

Om het NEN 15224 certificaat te behalen moet er aantoonbaar aan een aantal eisen worden voldaan. De organisatie moet zelf met het kwaliteitsmanagementsysteem aan de slag gaan, zodat er aandacht is voor continue verbetering. De norm biedt veel mogelijkheden om de invulling passend te maken voor de organisatie en dit is belangrijk om de implementatie soepel te laten verlopen en goed door de audit heen te komen.

Er zijn elf specifieke kwaliteitskenmerken, welke essentieel zijn voor elk zorgproces, en die terug dienen te komen in de documentatie:

 • Geschikte, correcte zorg
 • Continuïteit van zorg
 • Doeltreffendheid
 • Doelmatigheid
 • Gelijkwaardigheid
 • Zorg gebaseerd op bewijs en kennis
 • Op de cliënt gerichte zorg met inbegrip van lichamelijke,

  geestelijk en maatschappelijke integriteit

 • Betrokkenheid van de cliënt
 • Cliënt- en patiëntveiligheid
 • Toegankelijkheid
 • Zo kan ZoCo advies helpen 

  Certificatiebegeleiding 

  Wij bieden begeleiding bij certificatietrajecten binnen de zorgbranche, samen zorgen we ervoor dat de norm goed wordt geïmplementeerd. Kies hierbij of je intensieve begeleiding wil, of zelf aan de slag gaat met hulp van een ZoCo coach of de online implementatietool My ISO Genius.