Bedrijfsprocessen en swimlanes mappen

Bedrijven moeten steeds meer wendbaar zijn om hun klanten te bedienen en te kunnen reageren op de actualiteit. Hiervoor is het enorm hulpzaam dat jouw manier van werken gekend en gedocumenteerd is. Om onze klanten steeds beter te helpen en ook onze budgetten onder controle te houden is het van belang om duidelijk te begrijpen hoe we werken. De bedrijfsprocessen geven ons een plattegrond van het reilen en zeilen.

Dit helpt ons om onze werkwijze onder de loep te nemen voor efficiëntie en kwaliteit.

Een Swimlane Map is een proceskaart die het proces scheidt in banen die verschillende functies, afdelingen of personen vertegenwoordigen. We leren hier hoe je snel en accuraat een bedrijfsproces in kaart kan brengen.

Waarom de Training bedrijfsprocessen mappen?

  • je zoekt naar een manier om jouw werkwijzen en kwaliteitssysteem helder te documenteren
  • je wilt jouw medewerkers een overzicht geven van taken en verantwoordelijkheden