Mission statement

Bij ZoCo Advies betekent kwaliteit wat je verrijkt in het leven van je klanten. Tegenwoordig lijkt het weleens alsof  “het systeem” boven het belang van de klant – de mens – staat. Hierdoor kan er ruis op de lijn ontstaan tussen wat de klant en de professional als kwaliteit ervaren en hoe de organisatie kwaliteit inzet en verantwoordt.

Uiteindelijk zijn bedrijven, klanten, samenwerkingspartners en leveranciers gebaat bij een goed product en passende dienstverlening. Het moet voldoen aan de behoefte, hulpvraag. Wij vinden dit jammer en zonde van de passie en betrokkenheid in de zorg en streven er naar om verwachtingen te overtreffen.

Ons team streeft er naar om bedrijven een zo praktisch en passend mogelijke oplossingen te bieden voor deze uitdagingen. Dit door samen te de vraag in kaart te brengen en deze op te aan te pakken.
Hiernaast is er zelfs de mogelijkheid aan om alles uit handen te nemen.

Ons doel is dat iedereen zich kan focussen op wat echt belangrijk is: de klant.