5S Audits

5s audit is een methode binnen Lean om efficiënter te werken. Door een werkplek of productie zo overzichtelijk mogelijk te maken, kan je verspillingen wegwerken. Tijdens de 5s audit wordt de nadruk gelegd op het veillig, goed en efficiënt werken binnen de organisatie. De audit laat zien waar er binnen de organisatie efficiënter gewerkt kan worden. Tijdens de audit maken wij gebruik van de meest gangbare methode: De 5s methode op één A4. Met het beantwoorden van eenvoudige vragen, wordt de score van de audit direct in kaart gebracht.