Normen

ZoCo Advies biedt verschillende normen aan die betrekking hebben op het kwaliteitsmanagementsysteem in de zorg. Het doel van de norm is om de kwaliteit van de diensten en normen te waarborgen, de processen te optimaliseren en continue verbetering doorvoeren.

HKZ

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is opgericht door brancheorganisaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De zorg is een brede sector en niet elke beroepsgroep is hetzelfde. Hierdoor zijn er verschillende kwaliteitsnormen benodigd en bestaat de HKZ uit verschillende normen voor aparte beroepsgroepen. Klik hier voor meer informatie over de normen!

ISO 9001

ISO 9001 is de meest bekende en ingezette norm voor kwaliteitsmanagement. De norm is internationaal erkend en wordt steeds vaker geëist vanuit opdrachtgevers. Daarnaast zorgt de ISO 9001 voor interne kwaliteit, kwaliteit van de geleverde diensten en continue verbetering. De structuur van de norm wordt vaak gebruikt om een organisatie te laten groeien. Klik hier voor meer informatie!

ISO 15224

ISO 15224 is speciaal ingericht op Zorg en Welzijn en wordt vooral gebruikt om clientveiligheid en risicomanagement in de zorgsector te waarborgen. Zorginstellingen mogen bij het implementeren van ISO 15224 de interpretatie en invulling van de norm naar eigen inzichten invullen. Hierdoor is er meer ruimte om het managementsysteem op maat te maken. Klik hier voor meer informatie over ISO 15224!